Udrykninger 2021

Dato

Melding

Kommentar

21/01/2021

Brand - Lastbil/Bus

Ild i hænger med halm

08/02/2021

Større Forurening

Større forurening på motorvej E45 i nordgående retning

17/02/2021

Gasudslip Hus

Ingen gas, blot en defekt vand varmer.

21/04/2021

FUH(færdselsuheld)

Sønderborg motorvejen MTV-Ø8

25/04/2021

Natur-Brand


05/05/2021

Assistance til halmbrand

Assistere med vand til halmbrand 

06/05/2021

Efterslukning ved halmbrand

Efterslukningsarbejde ved halmladen vi assisterede til dagen før

02/06/2021

Brand i Landbrugsmakine 

Traktor brudt i brand midt på marken. Ass. fra Tinglev

03/06/2021

Brand - Bil i det fri 

Brand i motorrum på bil på motorvej E45.

21/07/2021

ABA

Automatisk brandalarm. Ingen fare da vi kom frem.

28/07/2021

Naturbrand - Mindre brand

Ild i Rabatten

06/08/2021

Brand i Landbrugsmaskine 

Mejetærsker brudt i brand.

20/08/2021

ABA

Automatisk brandalarm. Ingen fare da vi kom frem.

17/09/2021

Bygningsbrand Villa/Rækkehus

Forladt ejendom. Lade tilhængende ejendom brændt ned.

8/09/2021

Bygningsbrand Villa/Rækkehus

Udeskur antændt af ukrudtbrænder. Hurtigt og kontrolleret slukning.

02/09/2021

Bygningsbrand Villa/Rækkehus

Forladt ejendom. Denne gang var det huset der brændte ned.

08/10/2021

Bygningsbrand Villa/Rækkehus

Større villa i Tinglev. Ulmede under loftet.

20/10/2021

ABA

Automatisk brandalarm udløst af håndværkere

13/12/2021

Naturbrand skov/Plantage 

Lille naturbrand. Hurtigt slukket.